Utbildningar

VILLKOR VID ÅTERBUD OCH AVHOPP FRÅN UTBILDNINGARNA

 • Mediumutbildning Kombo, steg 1 o 2
 • Terminsutbildning Intuition och Mediumskap
MEDIUMUTBILDNING KOMBO, STEG 1 O 2
 1. Vid återbud fram till 3 veckor innan utbildningen startar tas en administrativ avgift ut om 1000 kr. Utbildning där en anmälningsavgift om 1000 kr är betald, ersätter anmälningsavgiften betalningen av 1000 kr i administrativ avgift.  Är anmälningsavgiften lägre än 1000 kr ska mellanskillnaden mellan anmälningsavgiften och 1000 kr betalas. Betalning sker mot faktura från EESS Education & Consulting AB.
 2. Vid återbud senare än 3 veckor innan utbildningens start blir du skyldig att betala 50% av den totala utbildningskostnaden.  Beloppet ska betalas som ett engångsbelopp. Alternativt kan beloppet betalas månadsvis under 6 månader, separat avtal skrivs då för detta. Betalning sker mot faktura från EESS Education & Consulting AB.
 3. Vid återbud senare än 2 veckor innan utbildningen startar blir du betalningsskyldig för 100% av  den totala utbildningskostnaden. Kostnaden ska betalas som engångsbelopp. Alternativt kan beloppet betalas månadsvis under 1 år, separat avtal skrivs då för detta. Betalning sker mot faktura från EESS Education & Consulting AB.
 4. Vid avhopp från påbörjad utbildning gäller att återstående del av den totala utbildningskostnaden ska betalas månadsvis enligt villkoren för betalning av utbildningen under resterande utbildningstid. Alternativt som ett engångsbelopp i samband med avhoppet. Betalning sker mot faktura från EESS Education & Consulting AB.
 5. Vid återbud pga sjukdom fram till 3 veckor innan kursstarten blir du ej betalningsskyldig för utbildningskostnaden förutom en administrativ avgift om 1000 kr. Utbildning där en anmälningsavgift om 1000 kr är betald, ersätter anmälningsavgiften betalningen av 1000 kr i administrativ avgift.  Är anmälningsavgiften lägre än 1000 kr ska mellanskillnaden mellan anmälningsavgiften och 1000 kr betalas.  Läkarintyg måste uppvisas som intygar att du ej kan gå kursen pga sjukdom.
 6. Vid återbud pga sjukdom senare än 3 veckor innan kursstarten blir du ej betalningsskyldig för utbildningskostnaden förutom en administrativ avgift om 1000 kr. Utbildning där en anmälningsavgift om 1000 kr är betald, ersätter anmälningsavgiften betalningen av 1000 kr i administrativ avgift.  Är anmälningsavgiften lägre än 1000 kr ska mellanskillnaden mellan anmälningsavgiften och 1000 kr betalas. Läkarintyg måste uppvisas som intygar att du ej kan gå kursen pga sjukdom.
 7. Vid avhopp från pågående utbildning pga sjukdom blir du ej betalningsskyldig för återstående utbildningskostnad, räknat från månaden efter du uppvisat läkarintyget. Läkarintyg måste uppvisas som intygar att du ej kan gå kursen pga sjukdom.
TERMINSUTBILDNING INTUTION OCH MEDIUMSKAP
 1. Anmälningsavgiften betalas i samband med anmälan. Ej återbetalningsbar. Faktura skickas via mail.
 2. Vid återbud fram till 3 veckor innan utbildningen tas ingen kursavgift ut utöver anmälningsavgiften som inte är återbetalningsbar. Betalning sker mot faktura från EESS Education & Consulting AB.
 3. Vid återbud senare än 3 veckor innan utbildningens start blir du skyldig att betala 50% av återstående utbildningskostnad (den totala kurskostnaden minus anmälningsavgiften). Beloppet ska betalas som ett engångsbelopp. Alternativt kan beloppet betalas månadsvis under 6 månader, separat avtal skrivs då för detta. Betalning sker mot faktura från EESS Education & Consulting AB.
 4. Vid återbud senare än 2 veckor innan utbildningen startar blir du betalningsskyldig för 100% av utbildningskostnaden. Kostnaden ska betalas som engångsbelopp. Alternativt kan beloppet betalas månadsvis under 6 månader, separat avtal skrivs då för detta. Betalning sker mot faktura från EESS Education & Consulting AB.
 5. Vid avhopp från påbörjad utbildning gäller att återstående utbildningsavgift ska betalas månadsvis  eller inför respektive kurshelg enligt villkoren för betalning av utbildningen under resterande utbildningstid. Alternativt som ett engångsbelopp i samband med avhoppet. Betalning sker mot faktura från EESS Education & Consulting AB.
 6. Vid återbud pga sjukdom fram till 3 veckor innan kursstarten blir du ej betalningsskyldig för utbildningskostnaden förutom anmälningsavgiften som är ej återbetalningsbar. Läkarintyg måste uppvisas som intygar att du ej kan gå kursen pga sjukdom.
 7. Vid återbud pga sjukdom senare än 3 veckor innan kursstarten blir du ej betalningsskyldig för utbildningskostnaden förutom anmälningsavgiften som är ej återbetalningsbar. Läkarintyg måste uppvisas som intygar att du ej kan gå kursen pga sjukdom.
 8. Vid avhopp från pågående utbildning pga sjukdom blir du ej betalningsskyldig för återstående utbildningskostnad, räknat från månaden efter du uppvisat läkarintyget. Läkarintyg måste uppvisas som intygar att du ej kan gå kursen pga sjukdom.
UTEBLIVEN BETALNING

Vid utebliven betalning för en utbildning äger du ej tillträde till utbildningen.

Om faktura från EESS Education & Consulting AB utställd på mottagare som anmält sig till kurs, utbildning, event eller annan typ av aktivitet som EESS Education & Consulting AB anordnar eller inköp av produkter (CD-skivor, Tarotkort, böcker etc) som säljs via EESS Education & Consulting AB inte betalas inom angiven tid (senast enligt förfallodatum på fakturan) gäller följande:

En påminnelse skickas ut via mail. En påminnelseavgift om 50 kr påförs fakturan samt dröjsmålsränta enligt lag (för närvarande 8%) räknat från och med dagen efter förfallodatum på fakturan.
Om fakturan trots påminnelse inte betalas skickas ärendet vidare till inkasso/kronofogden.