Tjänster

Privata konsultationer

Gäller Medial vägledning/Tarot, Medial privatsittning/Kontakt med andra sidan, Transittning – Direktkontakt med din guide och Healing-behandlingar.

Vid återbud senare än 24 timmar innan bokad tid eller vid uteblivet besök faktureras hela beloppet för den bokade konsultationen.

Vid återbud pga sjukdom senare än 24 timmar innan bokad tid faktureras inte beloppet för konsultationen om läkarintyg kan uppvisas.

Hemmaseans

Vid återbud senare än 24 timmar innan bokad tid faktureras
700 kr.

Vid återbud pga sjukdom senare än 24 timmar innan bokad tid faktureras inte någon avgift om läkarintyg kan uppvisas.

Utebliven betalning

Om faktura från EESS Education & Consulting AB utställd på mottagare som anmält sig till kurs, utbildning, event eller annan typ av aktivitet som EESS Education & Consulting AB anordnar eller inköp av produkter som säljs via EESS Education & Consulting AB (CD-skivor, Tarotkort, böcker etc) inte betalas inom angiven tid (senast enligt förfallodatum på fakturan) gäller följande:

En påminnelse skickas ut via mail. En påminnelseavgift om 50 kr påförs fakturan samt dröjsmålsränta enligt lag (för närvarande 8%) räknat från och med dagen efter förfallodatum på fakturan.
Om fakturan trots påminnelse inte betalas skickas ärendet vidare till inkasso/kronofogden.

Ångerrätten

Du har rätt att frånträda detta avtal (bokning av tjänst, event, kurs, utbildning, köp av vara) utan att ange något skäl inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dag då avtalet ingicks (bokning av tjänst, event, kurs, utbildning) eller vid köp av vara, 14 dagar efter du mottagit varan.

Läs mer om ångerrätten här.