Kurser och Workshops

Om inget annat anges i beskrivningen över kursen eller workshopen gäller nedanstående villkor vad gäller anmälan och återbud.

 

ANMÄLAN

Anmälan till kurser gör du enklast via Boka Direkt, klicka på knappen och du kommer direkt in till bokningssystemet.

BokaTid_Gron_MorkBakgrund_90px

Du kan också ringa till mig , 073-656 50 52.

 

Cirka 3 veckor innan kursen får du ett mail med information inför kursen. Då mailar jag även ut en faktura på kurskostnaden. Kurskostnaden ska vara betald enligt förfallodatum på fakturan vilket oftast är ca 14 dagar innan kursstart. Vid anmälan senare än 14 dagar innan kursstart skall hela kurskostnaden betalas snarast efter att du mottagit bekräftelse och fakturan på din anmälan.

 

ÅTERBUD/AVHOPP FRÅN KURS (gäller ej Stjärnkursen, se nedan)

Faktura skickas via mail och ska betalas enligt förfallodatum på den. 

 • Vid återbud fram till 21 dagar (3 veckor) innan kursstart utgår en administrativ avgift om 500 kr. (För Stjärnkursen 400 kr.) Betalas mot faktura från EESS Education & Consulting AB.
 • Vid återbud mellan 20 och 14 dagar innan kursstart utgår en administrativ avgift om 1000 kr. Betalas mot faktura från EESS Education & Consulting AB.
 • Vid återbud senare än 14 dagar innan kursstart ska 50% av kurskostnaden. Betalas mot faktura från EESS Education & Consulting AB. 
 • Vid återbud senare än 7 dagar innan kursstart ska hela kurskostnaden betalas. Betalas mot faktura från EESS Education & Consulting AB.
 • Vid avhopp från påbörjad kurs betalas ingen kursavgift tillbaka.
 • Vid återbud pga sjukdom där sjukintyg kan uppvisas utgår en administrativ avgift om 500 kr. Övrig kursavgift faktureras inte eller återbetalas om den redan är betald. Betalas mot faktura från EESS Education & Consulting AB.
 • Villkor för återbud/avhopp gällande de längre utbildningarna (längre än 1 helg) se här

ÅTERBUD/AVHOPP FRÅN STJÄRNKURSEN

 • Vid återbud fram till 21 dagar (3 veckor) innan kursstart utgår en administrativ avgift om 400 kr.  Betalas mot faktura från EESS Education & Consulting AB.
 • Vid återbud mellan 20 och 14 dagar innan kursstart utgår en administrativ avgift om 600 kr. Betalas mot faktura från EESS Education & Consulting AB.
 • Vid återbud senare än 14 dagar innan kursstart ska 50% av kurskostnaden. Betalas mot faktura från EESS Education & Consulting AB. 
 • Vid återbud senare än 7 dagar innan kursstart ska hela kurskostnaden betalas. Betalas mot faktura från EESS Education & Consulting AB.
 • Vid avhopp från påbörjad kurs betalas ingen kursavgift tillbaka.
 • Vid återbud pga sjukdom där sjukintyg kan uppvisas utgår en administrativ avgift om 400 kr. Övrig kursavgift faktureras inte eller återbetalas om den redan är betald. Betalas mot faktura från EESS Education & Consulting AB.
 • Villkor för återbud/avhopp gällande de längre utbildningarna (längre än 1 helg) se här

 

UTEBLIVEN BETALNING

Vid utebliven betalning för en kurs inkl Stjärnkursen äger du ej tillträde till kursen.

Om faktura från EESS Education & Consulting AB utställd på mottagare som anmält sig till kurs, utbildning, event eller annan typ av aktivitet som EESS Education & Consulting AB anordnar eller inköp av produkter som säljs via EESS Education & Consulting AB (CD-skivor, Tarotkort, böcker etc) inte betalas inom angiven tid (senast enligt förfallodatum på fakturan) gäller följande:

En påminnelse skickas ut via mail. En påminnelseavgift om 50 kr påförs fakturan samt dröjsmålsränta enligt lag (för närvarande 8%) räknat från och med dagen efter förfallodatum på fakturan.
Om fakturan trots påminnelse inte betalas skickas ärendet vidare till inkasso/kronofogden.

 

ÅNGERRÄTTEN

Du har rätt att frånträda detta avtal (bokning av tjänst, event, kurs, utbildning, köp av vara) utan att ange något skäl inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dag då avtalet ingicks (bokning av tjänst, event, kurs, utbildning) eller vid köp av vara, 14 dagar efter du mottagit varan.

Läs mer om ångerrätten här.