Avtal EESS Education & Consulting AB – Kund

 

 

EESS Education & Consulting AB (fd EE Seven Stars) avtal gällande köpande av tjänster, kurser, event, utbildningar, utskick av Nyhetsbrev, lokalhyra och köp av produkter eller övriga tjänster inom företagets verksamhet. Avtalet täcker även information om hantering av personuppgifter enligt den nya dataskyddsförordningen, GDPR, gällande från maj 2018.

 

Avtal mellan EESS Education & Consulting AB – Kund inkl GDPR – 190411

Uppdaterad 2018-05-24