Terminsutbildning – Intuition och Mediumskap VÅREN 2023

Du som är tidigare elev (oavsett kurs).
Anmäl dig innan julafton, senast den 23/12-22, och få
50% rabatt på anmälningsavgiften,
betala 500 kr 
(ord anm-avg 1000 kr)

Våren 2023 startar jag en ny Terminsutbildning i Intuition och Mediumskap. Utbildningen är för dig med ambitionen att vilja lära dig och förstå dina mediala förmågor och kunna använda dem bättre. Utbildningen består av 5 helger där vi träffas fysiskt. Det ingår även 2 st , 30 minuters, Mediala vägledningar under utbildningen. För de som vill kan man deltaga på kurskvällar via Zoom (1-4 st) som är mellan kurstillfällena på helgerna. Utbildning startar i februari 2023 och avslutas i juni 2023.

Under utbildningen kommer du få kunskap i Mediumskap dvs kontakten med andra sidan (människor som har gått bort och guider). Du får lära dig tolka symboler, bilder, ord, färger och känslor som andevärlden kommunicerar med (Clairvoyance, Clairaudience, Clairsentience). Grunderna för Mediumskap är att utveckla sin intuition, utbildningen innehåller därför även intuitionsövningar där vi bl a använder oss av tarotkort. Du kommer att få öva på att genomföra privata sittningar och på att hålla seanser för övriga kursdeltagare (beror på gruppens utveckling av mediumskapet). Vi pratar också lite om andliga guider och hur du kan kommunicera med dem.

En del av utbildningen är Personlig Utveckling. Meditationer kommer att användas för att höja din medvetenhet om dig själv och hur du kan utvecklas till den du vill och ska vara.

Kursinnehåll

  • Öppna och stänga/dra ihop våra chakran
  • Tolka och läsa symboler, färger och bilder
  • Tarotkortsläggningar, Mediala vägledning
  • Kommunicera med andevärlden, nära o kära, guider
  • Öva privat sittningar, kontakt med andra sidan (någon som har gått bort)
  • Öva på att hålla seans för övriga kursdeltagare
  • Andliga guider
  • Meditationer
  • Personlig utveckling
  • Bemöta kunder – vad du behöver tänka på 

Förkunskaper
Du behöver ha någon typ av kurs i intuition och medialitet innan, t ex Stjärnkursen (en prova på kurs i intuition, mediumskap, healing och personlig utveckling) som jag har, eller någon liknande kurs hos någon annan utbildare. Du kan också ha med dig förmågorna från barnsben och nu vilja utveckla det vidare. Är du osäker på om du besitter de förkunskaper som nämns här, kontakta mig gärna så kan vi tillsammans diskutera fram till vad som är lämpligast för dig.

Du som vill gå Terminsutbildningen ska känna för och vilja utveckla dina andliga och personliga förmågor dvs Mediumskap, Intuition och Personlig utveckling. Du bör ärligt vilja utveckla dessa sidor av dig själv och vara fokuserad och dedikerad under hela utbildningen. Utbildningen är tänkt som en början eller fortsättning på en utveckling som så småningom kan leda fram till en certifiering som medium. För det mesta så behövs det flera utbildnings-perioder inför en certifiering som medium. Det är inget krav att ha målet att ta ett mediumcertifikat i framtiden och gå flera utbildningar. Du kan gå denna Terminsutbildning enbart för att utforska och lära dig mer om din medialitet.

Antalet deltagare
Deltagarantalet 10 st

Mål med utbildningen
Den här Terminsutbildningen har som mål att du ska kunna bygga upp kunskap och erfarenhet runt din intuition och ditt mediumskap. Att förstå hur andevärlden kommunicerar med dig och hur du kan tolka den information du får för att förstå den och vägleda dig själv och andra människor. Jag kallar det att bygga upp på sitt ”symbolbibliotek”, förstå och kunna tolka de bilder, färger, känslor etc du får till dig från andevärlden. Även att du under utbildningen ska få större förståelse för din egen medialitet samt andevärlden. Ett ytterligare mål är att du ska förstå och veta lite mer om Guider och hur du kommunicerar med dem. Beroende på kunskap och utveckling hos respektive elev så kan ett ytterligare mål vara att ta ett s k Träningskort som medium. Se mer information om Träningskort här–>>

Terminsutbildningen passar även dig som enbart vill utveckla din intuition och medialitet samt är nyfiken på kontakt med guider och vill utforska detta även om du inte vill ha några specifika mål mer än att lära dig om mediumskap.

Utbildningens längd och datum
Utbildningen startar i februari 2023 och sträcker sig till juni 2023. Utbildningen består av 5 helger där vi träffas fysiskt i kurslokal i Stockholm. Även 4 kurskvällar via Zoom för de som vill, det är frivilligt och anmälan görs till respektive kurskväll, se längre ner för mer information om kurskvällar via Zoom.

Utbildningshelger våren 2023
Den 11-12 februari
Den 11-12 mars
Den 15-16 april
Den 27-28 maj
Den 10-11 juni

Tid
Kl 10.00 – 17.30

Kurslokaler
Helhjärtat Center, Rödabergsgatan 3, Stockholm.
Gäller alla helger förutom en.
Kurstillfället den 11-12 mars hålls på Health & Care by Jigler, Kungholms Kyrkoplan 4, Stockholm

Utbildningskostnad
Vid anmälan betalar du en anmälningsavgift om 1000 kr (ej återbetalningsbar). Resterande kurskostnad betalar du månadsvis under 7 månader, januari – juli 2023. Månadskostnaden är 1750 kr/månad. Du faktureras en gång per månad med start den 27 januari 2023 och den sista gången den 27 juli 2023. Totalt blir utbildningskostnaden 13 250 kr.

I utbildningskostnaden ingår 5 helger samt 2 st 30 minuters Mediala vägledningar under Terminsutbildningen. Kurskompendium. Fika med tilltugg på för- och eftermiddagen under helgerna. Lunch står du själv för.

Kurskvällar via Zoom (Frivilligt)
För dig som vill öva lite mer mellan helgernas kurstillfällen så kommer det finnas möjlighet till det med kurskvällar via Zoom.
Datum: 22/2, 22/3, 27/4, 10/5
Tid: Kl 18.15 – 21.15
Kostnad: 300 kr per kurskväll. Faktureras i anslutning till månadens månadsbetalning.
Anmälan: Anmälan görs via mail till info@elisabethedborg.se inför respektive kurskväll.
Eget material: Till Zoom-kvällarna behöver du lite eget material: Tarotkort eller liknande, några stenar o kristaller, servetter, vanliga spelkort.

Anmälan 
Anmäler dig till utbildningen gör du enklast via Boka Direkt, klicka på knappen och du kommer direkt in till bokningssystemet. Se nedan för de villkor som gäller för utbildningen.

Du kan också ringa till mig, 073-656 50 52.

Villkor vid återbud och avhopp från utbildningen, ångerrätten
Jag uppmanar dig att läsa villkoren som gäller vid återbud och avhopp från utbildningen innan du anmäler dig. Vid anmälan i BokaDirekt får du kryssa i en ruta där du godkänner villkoren annars kan inte bokningen göras. Du hittar villkoren för detta samt information om ångerrätten här.

Frågor
Har du frågor eller om du tycker något är oklart rörande utbildningen så är du välkommen att kontakta mig via mail eller per telefon, 073-656 50 52.-