Workshops

OBS!
Om inget annat anges i beskrivningen över workshopen gäller nedanstående villkor vad gäller anmälan och återbud.

ANMÄLAN

Anmälan till görs enklast via Boka Direkt, klicka på knappen och du kommer direkt in till bokningssystemet.

BokaTid_Gron_MorkBakgrund_90px

Du kan också ringa till mig , 073-656 50 52.

Du får en bekräftelse och faktura på kursavgiften mailad till dig. Kursavgiften ska vara betald senast dagen innan kurstillfället.

Återbud

Avbokning kan ske fram till en vecka (7 dygn) innan start av workhopen. Avbokningen görs via avbokningsmailet (koden) du fått via BokaDirekt vid din anmälan eller via mail till elisabeth.edborg@sevenstars.nu. Har du betalat får du avgiften tillbaka förutom en administrativ avgift på 75 kr.

Vid avbokning senare än en vecka (7 dygn) innan eller om du uteblir blir du betalningsskyldig för den workshopen.

Vid återbud pga sjukdom återfås hela kursavgiften förutom att en administrativ avgift om 75 kr tas ut. Detta mot uppvisande av läkarintyg.

 

Utebliven betalning

Om faktura från EESS Education & Consulting AB utställd på mottagare som anmält sig till kurs, utbildning, event eller annan typ av aktivitet som EESS Education & Consulting AB anordnar eller inköp av produkter som säljs via EESS Education & Consulting AB (CD-skivor, Tarotkort, böcker etc) inte betalas inom angiven tid (senast enligt förfallodatum på fakturan) gäller följande:

En påminnelse skickas ut via mail. En påminnelseavgift om 50 kr påförs fakturan samt dröjsmålsränta enligt lag (för närvarande 8%) räknat från och med dagen efter förfallodatum på fakturan.
Om fakturan trots påminnelse inte betalas skickas ärendet vidare till inkasso/kronofogden.

Ångerrätten

Du har rätt att frånträda detta avtal (bokning av tjänst, event, kurs, utbildning, köp av vara) utan att ange något skäl inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dag då avtalet ingicks (bokning av tjänst, event, kurs, utbildning) eller vid köp av vara, 14 dagar efter du mottagit varan.

Läs mer om ångerrätten här.