Utebliven betalning

 

 

Utebliven betalning

Om faktura från EE Seven Stars utställd på mottagare som anmält sig till kurs, utbildning, event eller annan typ av aktivitet som EE Seven Stars anordnar eller inköp av produkter som säljs via EE Seven Stars (CD-skivor, Tarotkort, böcker etc) inte betalas inom angiven tid (senast enligt förfallodatum på fakturan) gäller följande:

En påminnelse skickas ut via mail. En påminnelseavgift om 50 kr påförs fakturan samt dröjsmålsränta enligt lag (för närvarande 8%) räknat från och med dagen efter förfallodatum på fakturan.
Om fakturan trots påminnelse inte betalas skickas ärendet vidare till inkasso/kronofogden.