Utbildningar

VILLKOR VID ÅTERBUD OCH AVHOPP FRÅN 1-ÅRIG UTBILDNING

Faktura skickas via mail och ska betalas enligt förfallodatum på den.

  1. Vid återbud fram till 3 veckor innan utbildningen startar tas en administrativ avgift ut om 1000 kr.
  2. Vid återbud senare än 3 veckor innan utbildningens start blir du skyldig att betala 50% av utbildningskostnaden.  Beloppet ska betalas som ett engångsbelopp enligt separat fakturering. Alternativt kan beloppet betalas månadsvis under 6 månader, separat avtal skrivs då för detta.
  3. Vid återbud senare än 2 veckor innan utbildningen startar blir du betalningsskyldig för 100% av  utbildningskostnaden. Kostnaden ska betalas som engångsbelopp enligt separat fakturering. Alternativt kan beloppet betalas månadsvis under 1 år, separat avtal skrivs då för detta.
  4. Vid avhopp från påbörjad utbildning gäller att återstående utbildningsavgift ska betalas månadsvis enligt villkoren för betalning av utbildningen under resterande utbildningstid. Alternativt som ett engångsbelopp i samband med avhoppet.
  5. Vid återbud pga sjukdom fram till 3 veckor innan kursstarten blir du ej betalningsskyldig för utbildningskostnaden förutom en administrativ avgift om 1000 kr. Läkarintyg måste uppvisas som intygar att du ej kan gå kursen pga sjukdom. Kan du ej uppvisa läkarintyg som styrker att du ej kan gå utbildningen pga sjukdom gäller punkt 1 ovan.
  6. Vid återbud pga sjukdom senare än 3 veckor innan kursstarten blir du ej betalningsskyldig för utbildningskostnaden förutom en administrativ avgift om 1000 kr. Läkarintyg måste uppvisas som intygar att du ej kan gå kursen pga sjukdom. Kan du ej uppvisa läkarintyg som styrker att du ej kan gå utbildningen pga sjukdom gäller punkt 2 och 3 ovan.
  7. Vid avhopp från pågående utbildning pga sjukdom blir du ej betalningsskyldig för återstående utbildningskostnad, räknat från månaden efter du uppvisat läkarintyget. Läkarintyg måste uppvisas som intygar att du ej kan gå kursen pga sjukdom. Kan du ej uppvisa läkarintyg som styrker att du ej kan gå kursen gäller punkt 4 ovan.

UTEBLIVEN BETALNING

Vid utebliven betalning för en utbildning äger du ej tillträde till utbildningen.

Om faktura från EESS Education & Consulting AB utställd på mottagare som anmält sig till kurs, utbildning, event eller annan typ av aktivitet som EESS Education & Consulting AB anordnar eller inköp av produkter (CD-skivor, Tarotkort, böcker etc) som säljs via EESS Education & Consulting AB inte betalas inom angiven tid (senast enligt förfallodatum på fakturan) gäller följande:

En påminnelse skickas ut via mail. En påminnelseavgift om 50 kr påförs fakturan samt dröjsmålsränta enligt lag (för närvarande 8%) räknat från och med dagen efter förfallodatum på fakturan.
Om fakturan trots påminnelse inte betalas skickas ärendet vidare till inkasso/kronofogden.