Utbildningar

Villkor vid återbud och avhopp från de 1-årig utbildningarna

  1. Vid återbud fram till 3 veckor innan utbildningen startar blir du ej betalningsskyldig för utbildningskostnaden förutom anmälningsavgiften på 1000 kr som ska betalas.
  2. Vid återbud senare än 3 veckor innan utbildningens start blir du skyldig att betala halva utbildningskostnaden samt anmälningsavgiften. Beloppet ska betalas som ett engångsbelopp enligt separat fakturering. Alternativt kan beloppet betalas månadsvis under 6 månader, separat avtal skrivs då för detta.
  3. Vid återbud senare än 2 veckor innan utbildningen startar blir du betalningsskyldig för hela utbildningskostnaden. Kostnaden ska betalas som engångsbelopp enligt separat fakturering. Alternativt kan beloppet betalas månadsvis under 1 år, separat avtal skrivs då för detta.
  4. Vid avhopp från påbörjad utbildning gäller att återstående utbildningsavgift ska betalas månadsvis enligt villkoren för betalning av utbildningen under resterande utbildningstid. Alternativt som ett engångsbelopp i samband med avhoppet.
  5. Vid återbud pga sjukdom fram till 3 veckor innan kursstarten blir du ej betalningsskyldig för utbildningskostnaden förutom anmälningsavgiften på 1000 kr. Läkarintyg måste uppvisas som intygar att du ej kan gå kursen pga sjukdom. Kan du ej uppvisa läkarintyg som styrker att du ej kan gå utbildningen pga sjukdom gäller punkt 1 ovan.
  6. Vid återbud pga sjukdom senare än 3 veckor innan kursstarten blir du ej betalningsskyldig för utbildningskostnaden förutom anmälningsavgiften på 1000 kr. Läkarintyg måste uppvisas som intygar att du ej kan gå kursen pga sjukdom. Kan du ej uppvisa läkarintyg som styrker att du ej kan gå utbildningen pga sjukdom gäller punkt 2 och 3 ovan.
  7. Vid avhopp från pågående utbildning pga sjukdom blir du ej betalningsskyldig för återstående utbildningskostnad . Läkarintyg måste uppvisas som intygar att du ej kan gå kursen pga sjukdom. Kan du ej uppvisa läkarintyg som styrker att du ej kan gå kursen gäller punkt 4 ovan.

Utebliven betalning

Om faktura från EESS Education & Consulting AB utställd på mottagare som anmält sig till kurs, utbildning, event eller annan typ av aktivitet som EESS Education & Consulting AB anordnar eller inköp av produkter (CD-skivor, Tarotkort, böcker etc) som säljs via EESS Education & Consulting AB inte betalas inom angiven tid (senast enligt förfallodatum på fakturan) gäller följande:

En påminnelse skickas ut via mail. En påminnelseavgift om 50 kr påförs fakturan samt dröjsmålsränta enligt lag (för närvarande 8%) räknat från och med dagen efter förfallodatum på fakturan.
Om fakturan trots påminnelse inte betalas skickas ärendet vidare till inkasso/kronofogden.