Kurser

Om inget annat anges i beskrivningen över kursen gäller nedanstående villkor vad gäller anmälan och återbud.

Anmälan

Anmälan till kurser gör du enklast via Boka Direkt, klicka på knappen och du kommer direkt in till bokningssystemet.

BokaTid_Gron_MorkBakgrund_90px

Du kan också ringa till mig , 073-656 50 52.

Betalning av kursen görs mot faktura som du får via mail. Kursavgiften ska vara betald senast 14 dagar innan kursstart. Vid anmälan senare än 14 dagar innan kursstart skall hela kursavgiften betalas snarast efter att du mottagit bekräftelse på din anmälan.

Anmälningsavgiften ingår i kursavgiften och betalas ej separat. Se respektive kurs för beloppet på anmälningsavgiften.

Återbud/avhopp från kurs (gäller ej Stjärnkursen, se nedan)

Vid återbud fram till 14 dagar innan kursstart betalas hela kursavgiften förutom anmälningsavgiften tillbaka.

Vid återbud senare än 14 dagar innan kursstart betalas halva kursavgiften, exkluderat anmälningsavgiften, tillbaka.

Vid återbud senare än 7 dagar innan kursstart betalas ingen kursavgift tillbaka.

Vid avhopp från påbörjad kurs betalas ingen kursavgift tillbaka.

Vid återbud pga sjukdom återfås hela kursavgiften förutom anmälningsavgiften mot uppvisande av läkarintyg.

Villkor för återbud/avhopp gällande de 1-åriga utbildningarna Steg 1 o 2 samt Transmediumskap, se här

Återbud/avhopp från Stjärnkursen

Vid återbud fram till 14 dagar innan kursstart betalas hela kursavgiften förutom anmälningsavgiften tillbaka.

Vid återbud senare än 14 dagar innan kursstart betalas halva kursavgiften tillbaka (avrundat till närmaste högre helt krontal.

Vid återbud senare än 7 dagar innan kursstart betalas ingen kursavgift tillbaka.

Vid avhopp från påbörjad kurs betalas ingen kursavgift tillbaka.

Vid återbud pga sjukdom återfås hela kursavgiften förutom anmälningsavgiften mot uppvisande av läkarintyg.

Villkor för återbud/avhopp gällande de 1-åriga utbildningarna Steg 1, 2 och 3, se här

Utebliven betalning

Om faktura från EESS Education & Consulting AB utställd på mottagare som anmält sig till kurs, utbildning, event eller annan typ av aktivitet som EESS Education & Consulting AB anordnar eller inköp av produkter som säljs via EESS Education & Consulting AB (CD-skivor, Tarotkort, böcker etc) inte betalas inom angiven tid (senast enligt förfallodatum på fakturan) gäller följande:

En påminnelse skickas ut via mail. En påminnelseavgift om 50 kr påförs fakturan samt dröjsmålsränta enligt lag (för närvarande 8%) räknat från och med dagen efter förfallodatum på fakturan.
Om fakturan trots påminnelse inte betalas skickas ärendet vidare till inkasso/kronofogden.

Ångerrätten

Du har rätt att frånträda detta avtal (bokning av tjänst, event, kurs, utbildning, köp av vara) utan att ange något skäl inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dag då avtalet ingicks (bokning av tjänst, event, kurs, utbildning) eller vid köp av vara, 14 dagar efter du mottagit varan.

Läs mer om ångerrätten här.