Steg 3 utbildning, 2016-2017

 

 Intuition och Mediumskap

 

Hösten 2016 startar jag en Steg 3 utbildning för dig som vill fortsätta öva upp din intuition och medialitet. Utbildningen är upplagd för att ta dig fram till ett mediumcertifikat men det är inget tvång att göra det i slutet av utbildningsåret. Det går även bra att gå utbildningen för att få mer säkerhet i arbetet som medium. Utbildningen startar i augusti 2016 och avslutas i juni 2017.

Utbildningen kommer att fokusera på övningar som utvecklar ditt mediumskap. Du kommer få öva på privata sittningar och mediala demonstrationer( storseanser). Du kommer att få träna på de övriga kursdeltagarna men jag kommer även att bjuda in andra personer så att du får möjlighet att öva på personer som du inte känner så väl. Jag kommer också anordna träningsseanser vid något eller några tillfällen under utbildningen.

Du kommer även att få öva på kanaliserade meditationer.

Utbildningen innehåller teori och praktik i att bemöta kunder och även praktiska tips och råd inför kundbesök. Du får kunskap i och öva på att hålla egna utvecklingscirklar i intuition och medialitet samt att hålla meditationer via kanalisering av informationen. Ett avsnitt kommer också handla om hur du startar upp en egen verksamhet som enskild firma eller som hobbyverksamhet.

Vi ses en gång per månad och tanken är att träffarna ska vara en stöttning i ditt egna arbete att utveckla din medialitet. Tiden närmast inför att försöka ta ett mediumcertifikat handlar mycket om att öva själv på privata sittningar med träningsklienter (kan vara vänner eller helt obekanta) samt hålla hemmaseanser. Under vårterminen behövs även referenser inhämtas från träningsseanser på föreningar eller i andra grupper med ett certifierat eller väl etablerat medium närvarande. Jag kan hjälpa till med kontakter till föreningar samt medium som kan ge referenser. Även med att få personer att öva privat sittningar på och hålla hemmaseanser hos.

Jag rekommenderar även att du under utbildningstiden besöker ett antal storseanser och ser hur andra medium arbetar.

Utbildningen följer internationella riktlinjer för Mediumskap.

 

Kursinnehåll

  • Öppna och stänga våra chakran (energipunkter i kroppen)
  • Intuitionsövningar, tolka och läsa symboler, färger och bilder
  • Tarotkortsläggningar
  • Kanaliserade meditationer
  • Öva på privata sittningar (kontakt med nära o kära på andra sidan)
  • Öva på att hålla mediala demonstrationer (storseanser)
  • Träningsseanser
  • Tips och råd inför kundbesök, hålla egna intuitionsgrupper och meditationer.
  • Starta egen verksamhet, enskild firma eller som hobbyverksamhet
  • Diskussioner om mediumskap och vad som utmärker ett bra medium

Utöver utbildningsträffarna bör du göra ca 30 st privata sittningar var av 5 st ska ge referenser. Jag rekommenderar dig även att hålla ett antal hemmaseanser för att öva på storseanser.

 

Förkunskaper

Du som vill gå denna utbildning ska ha gått min Steg 2 utbildning eller ha kunskaper om mediumskap motsvarande den utbildningen. Är du osäker på om du besitter de förkunskaper som nämns här, kontakta mig gärna så kan vi tillsammans diskutera fram till vad som är lämpligast för dig.

 

Antalet deltagare

Deltagarantalet är maximerat till 12 st.

 

Mål med steg 3 utbildningen

Den här utbildningen har som mål att du ska kunna prova för ett mediumcertifikat i slutet av utbildningen. Det är inget krav men utbildningen är upplagd med detta som mål. Kriterier för ett certifikat som medium hittar du här.

Utbildningen passar även dig som enbart vill fortsätta utveckla din intuition och medialitet. Även om du inte vill ha några specifika mål mer än att lära dig mer om mediumskap.

Utbildningen går att kombinera med helgkursen ”Utveckla din intuition och medialitet” om du vid ett senare tillfälle skulle vilja prova för ett mediumcertifikat.

Utbildningen ger dig kunskaper för att kunna arbeta som medium om du vill. Hålla intuitions- och mediumkurser, mediationer, storseanser och hemmaseaner. Även ta emot kunder för privata sittningar och vägledningar med hjälp av tarotkortsläggningar.

 

Utbildningens längd och datum

Utbildningen startar i augusti 2016 och sträcker sig till juni 2017. Utbildningen innehåller tre helger. En helg i september 2016, en helg i januari och en i juni 2017. Dessutom ingår elva kvällssammankomster, fem stycken under höstterminen 2016 och sex stycken under vårterminen 2017.

Första helgtillfället är tänkt för att samla gruppen och få en flygande start på utbildningen. Helgen i januari är till för att samla ihop gruppen efter julledigheten och få en bra start på den andra terminen av utbildningen. Den tredje helgen ligger som avslutning på utbildningen med en möjlighet att prova för ett mediumcertifikat.

OBS! Utbildningen startar med en kvällsträff den 25/8 för att sedan följas av första helgträffen den 17-18/9

 

Utbildningsdagar

Helger: Den 17-18/9, 2016. Den 21-22/1 (flyttad till 28-29/1), 17-18/6, 2017

Kvällssammankomsterna kommer att vara på torsdagar, en gång  per månad.

Datum  2016: 25/8, 22/9, 20/10, 17/11, 15/12

Datum  2017: 26/1, 23/2, 23/3, 20/4, 18/5, 15/6,

 

Tider

Helgtillfällena är kl 10.00 – 17.30

Kvällstillfällena är kl 18.30 -21.30

 

Kurslokal

Seven Stars Center, Strålgatan 2, Lilla Essingen, Stockholm

 

Utbildningskostnad

Utbildningskostnaden är 9 900 kr inkl 1000 kr i anmälningsavgift. Anmälningsavgiften betalas inte separat utan ingår i den totala utbildningskostnaden.

Du betalar utbildningen månadsvis den 27 i varje månad under tolv månader. Månadskostnaden är 825 kr/månad. Du faktureras med första inbetalningen den 27 augusti 2016 och den sista 27 juli 2017.

I utbildningskostnaden ingår tre helger och elva kvällssammankomster, kurskompendium och fika vid alla utbildningstillfällen.

Du som har ett Stjärnpaket kan betala med 1 kurs-kupong och 660 kr/månad. Ange vid anmälan att du vill delbetala med en Stjärnpaketkupong. Kupongen lämnas vid första helgtillfället.

 

Anmälan

Anmäler dig till utbildningen gör du enklast via Boka Direkt, klicka på knappen och du kommer direkt in till bokningssystemet. Anmälan är bindande. Se villkor nedan vid återbud eller avhopp av påbörjad utbildning.

BokaTid_Gron_MorkBakgrund_90px

 

Du kan också ringa till mig, 073-656 50 52 för anmälan.

 

Villkor vid återbud och avhopp från utbildningen

Jag uppmanar dig att läsa villkoren som gäller vid återbud och avhopp från utbildningen innan du anmäler dig. Du kommer att få skriva på ett papper vid utbildningens start att du godkänner dessa villkor. Du hittar villkoren för detta samt information om ångerrätten här.

 

Frågor

Har du frågor eller om du tycker något är oklart rörande utbildningen så är du välkommen att kontakta mig via mail eller per telefon , 073-656 50 52.