Steg 3/4 utbildning 2020-2021 – Intuition, Mediumskap, Husrensning, Personlig utveckling

Anmäl dig senast den 18 juni (midsommar) och få
två Mediala vägledningar gratis under utbildningen.

En Medial vägledning/termin. Värde 2 x 1000 kr. Värdet går även att använda som delbetalning för annan tjänst (gäller ej Husrensning eller Hemmaseans). Se övriga tjänster här

OBS! Erfarenheten av att ha hållit Steg 3 utbildningen under några läsår visar på att det för de flesta elever behövs även ett 4:e år för att nå fram till att ta ett mediumcertifikat. Det går då utmärkt att gå Steg 3 ytterligare ett år. Därför heter utbildningen Steg 3/4.

Hösten 2020 startar jag Steg 3 utbildningen för dig som vill fortsätta öva upp din intuition och medialitet. Utbildningen är upplagd för att ta dig fram till ett mediumcertifikat men det är inget tvång att göra det i slutet av utbildningsåret. Det går även bra att gå utbildningen för att få mer säkerhet i arbetet som medium. Utbildningen startar i augusti 2020 och avslutas i juni 2021.

Utbildningen kommer att fokusera på övningar som utvecklar ditt mediumskap. Du kommer få öva på privata sittningar och mediala demonstrationer( storseanser). Du kommer att få träna på de övriga kursdeltagarna men jag kommer även att bjuda in andra personer så att du får möjlighet att öva på personer som du inte känner så väl. Jag kommer också anordna träningsseanser vid något eller några tillfällen under utbildningen.

Du kommer även att få öva på Husrensning, kanalisera vägledda meditationer och hålla små egna intuitionsövningar för de övriga deltagarna på kursen (ni jobbar då i grupper om 2 eller 3 st).

Utbildningen innehåller teori och praktik i att bemöta kunder och även praktiska tips och råd inför kundbesök.

Du som har målet och ambitionen att prova för ditt mediumcertifikat i slutet av utbildningen (avslutningshelgen) behöver utöver kursträffarna även öva själv på privata sittningar med träningsklienter (kan vara vänner eller helt obekanta) samt hålla hemmaseanser. Utöver utbildningsträffarna bör du göra ca 30 st privata sittningar och även öva på seanser genom att göra s k hemmaseanser.

Under vårterminen behöver du inhämta referenser från 5 av de personer du gjort privata sittningar för samt 5 st referenser från träningsseanser på föreningar eller i andra grupper med ett certifierat eller väl etablerat medium närvarande som kan skriva en referens om hur du har utfört seansen. Om det behövs kan jag hjälpa till med kontakter till föreningar samt medium som kan ge referenser, även med att få personer att öva privat sittningar på och hålla hemmaseanser hos. Kriterier för mediumcertifikat hittar du här.

Jag rekommenderar även att du under utbildningstiden besöker ett antal storseanser och ser hur andra medium arbetar.

Utbildningen följer internationella riktlinjer för Mediumskap.

Kursinnehåll

 • Öppna och stänga våra chakran (energipunkter i kroppen)
 • Intuitionsövningar, tolka och läsa symboler, färger och bilder
 • Tarotkortsläggningar
 • Kanaliserade meditationer
 • Öva på privata sittningar (kontakt med nära o kära på andra sidan)
 • Öva på att hålla mediala demonstrationer (storseanser)
 • Träningsseanser
 • Husrensning
 • Hålla i egna intuitionsövningar
 • Tips och råd inför kundbesök
 • Hålla i meditationer.
 • Diskussioner om mediumskap och vad som utmärker ett bra medium

Förkunskaper

Du som vill gå denna utbildning ska ha gått min Steg 2 utbildning eller ha kunskaper om mediumskap motsvarande den utbildningen. Är du osäker på om du besitter de förkunskaper som nämns här, kontakta mig gärna så kan vi tillsammans diskutera fram till vad som är lämpligast för dig.

Antalet deltagare

Deltagarantalet är maximerat till 8 st.

Antalet deltagare är pga Corona/Covid-19 situationen minskat till 8 st från i normala fall 12 st. Skulle de föreskrifter som nu gäller (april-20) förändras kan deltagarantalet komma att ändras.

Mål med steg 3 utbildningen

Den här utbildningen har som mål att du ska kunna prova för ett mediumcertifikat i slutet av utbildningen. Det är inget krav men utbildningen är upplagd med detta som mål. Kriterier för ett certifikat som medium hittar du här.

Utbildningen ger dig kunskaper för att kunna arbeta som medium om du vill. Hålla intuitions- och mediumkurser, mediationer, storseanser och hemmaseanser. Även ta emot kunder för privata sittningar och vägledningar med hjälp av tarotkortsläggningar.

Utbildningen passar även dig som enbart vill fortsätta utveckla din intuition och medialitet. Även om du inte vill ha några specifika mål mer än att lära dig mer om mediumskap. Utbildningen går att kombinera med helgkursen ”Utveckla din intuition och medialitet” om du vid ett senare tillfälle skulle vilja prova för ett mediumcertifikat.

Utbildningens längd och datum

Utbildningen startar i augusti 2020 och sträcker sig till juni 2021. Utbildningen innehåller tre helger. En helg i september 2020, en helg i februari och en i juni 2021. Dessutom ingår 16 kvällssammankomster, åtta stycken under höstterminen 2020 och åtta stycken under vårterminen 2021.

Första helgtillfället är tänkt för att samla gruppen och få en flygande start på utbildningen. Helgen i februari är till för att samla ihop gruppen efter julledigheten och få en bra start på den andra terminen av utbildningen. Den tredje helgen ligger som avslutning på utbildningen, i juni 2021, med en möjlighet att prova för ett mediumcertifikat.

OBS!
Utbildningen startar med kvällsträffarna den 27/8 och 10/9, 2020, och den 21/1 och 4/2, 2021, dvs före uppstartshelgen för respektive termin. Se mer information nedan under rubriken Utbildningsdagar.

Utbildningsdagar

Helger 2020: Den 19-20/9
Helger 2021: Den 6-7/2 och den 19-20/6

Kurskvällar:

Datum 2020: 27/8, 10/9, 24/9, 8/10, 22/10, 5/11, 19/11, 3/12
Datum 2021: 21/1, 4/2,  18/2, 18/3, 15/4, 29/4, 27/5, 10/6

Tider

Helgtillfällena är kl 10.00 – 17.30

Kvällstillfällena är kl 18.15 – 21.15

Kurslokal

Seven Stars Center, Strålgatan 2, Lilla Essingen, Stockholm

Om Corona/Covid-19 situationen kvarstår hösten 2020-våren 2021 kan utbildningen även komma att hållas delvis eller helt via Zoom. Utifrån de föreskrifter som nu gäller (april-20) går det att träffas i lokalen men förändras de kan förutsättningarna även förändras för att ses i lokalen. Steg 1 + 2 grupperna har under våren 2020 haft en del kurskvällar via Zoom vilket har fungerat över förväntan bra.

Utbildningskostnad

Du betalar utbildningen månadsvis den 27:e i varje månad under tolv månader. Månadskostnaden är 1 200 kr/månad. Du faktureras med första inbetalningen den 27 augusti 2020 och den sista 27 juli 2021.

Totalt blir utbildningskostnaden 14 400 kr inkl 1000 kr i anmälningsavgift. Anmälningsavgiften betalas inte separat utan ingår i den totala utbildningskostnaden.

I utbildningskostnaden ingår tre helger och sexton kvällssammankomster, kurskompendium och fika vid alla utbildningstillfällen. Lunch vid helgtillfällena står du själv för.

Anmälan

Anmäler dig till utbildningen gör du enklast via Boka Direkt, klicka på knappen och du kommer direkt in till bokningssystemet. Se villkor nedan vid återbud eller avhopp av påbörjad utbildning.

BokaTid_Gron_MorkBakgrund_90px

Du kan också ringa till mig, 073-656 50 52 för anmälan.

Villkor vid återbud och avhopp från utbildningen

Jag uppmanar dig att läsa villkoren som gäller vid återbud och avhopp från utbildningen innan du anmäler dig. Vid anmälan i BokaDirekt får du kryssa i en ruta där du godkänner villkoren annars kan inte bokningen göras. Du kommer även att få skriva på ett papper vid utbildningens start att du godkänner dessa villkor. Du hittar villkoren för detta samt information om ångerrätten här.

Frågor

Har du frågor eller om du tycker något är oklart rörande utbildningen så är du välkommen att kontakta mig via mail eller per telefon, 073-656 50 52.