Steg 2 Utbildning 2013-2014

Ny utbildningsomgång startar den 29-30 augusti, 2014.
Mer information hittar du här.

Mediumskap och intuition

Hösten 2013 startar jag en 1-årig utbildning i för dig som vill fortsätta utveckla ditt Mediumskap med målet att ta ditt mediumcertifikat.  Utbildning startar i september 2013 och avslutas i juni 2014.

Utbildningen kommer att fokusera på övningar som tar dig framåt i din mediala utveckling och ger dig stabilitet och säkerhet i ditt arbete som medium. Vi går djupare in i att tolka  symboler, bilder, ord,  färger och känslor som andevärlden kommunicerar med (Clairvoyance, Clairaudience, Clairsentience). Du kommer att få hjälp att bygga upp ditt s k ”symbolbibliotek” så att du snabbare förstår vad andevärlden (nära och kära) vill förmedla. Du kommer även att få  lära dig kommunicera med andra energier/själar t ex guider/vägledare under din utbildning.

Fokus ligger dock på kommunikation med nära och kära dvs  du kommer öva på privata sittningar och mediala demonstrationer( storsseanser),  en del intuitionsövningar kommer det också bli. Du kommer att få träna på de övriga kursdeltagarna men jag kommer även att bjuda in andra personer till så att du får möjlighet att öva på personer som du inte känner så väl. Jag kommer också anordna träningsseanser vid något eller  några tillfällen under utbildningen.

Utbildningen innehåller teori och praktik i att bemöta kunder, hålla meditationer och även små egna cirkelkurser (öva på de andra kursdeltagarna).

Utbildningen följer internationella riktlinjer för Mediumskap.

 

Kursinnehåll

 • Öppna och stänga våra chakran (energipunkter i kroppen)
 • Tolka och läsa symboler, färger och bilder
 • Psykometri
 • Tarotkortsläggningar
 • Kommunicera med andevärlden, guider och nära o kära
 • Öva på att ta emot klienter för privata konsultationer  (sittningar)
 • Öva på att hålla mediala demonstrationer (storseanser)
 • Träningsseanser
 • Meditationer
 • Hålla egna små cirkelkurser
 • Bemöta kunder – vad du behöver tänka på
 • Tips inför att arbeta som medium

 

Förkunskaper/antagningskrav

Du som vill gå denna utbildning ska ha kommit en bit på din mediumutveckling/utbildning och vilja utveckla det vidare med målet att ta ditt mediumcertifikat. Du kan ha med dig förmågorna från barnsben och nu vilja utveckla det vidare eller så har du gått ett antal mediumkurser och har ett träningskort som medium.  Är du osäker på om du besitter de antagningskrav/förkunskaper som nämns här, kontakta mig gärna så kan vi tillsammans diskutera fram till vad som är lämpligast för dig.

 

Antalet deltagare

Deltagarantalet är maximerat till 12 deltagare.

 

Mål med steg 2 utbildningen

Målet med utbildningen är att du ska kunna bygga upp mer kunskap och erfarenhet runt ditt mediumskap så att du blir redo att försöka ta ditt mediumcertifikat. Kriterierna för att kunna prova för och få ett mediumcertifikat hittar du här . Kriterierna måste vara uppfyllda och det är inte garanterat att du får ditt mediumcertifikat efter utbildningen utan det bestäms av hur väl du uppfyller kraven för ett certifikat.

 

Utbildningens längd och datum

Utbildningen startar i september 2013 och sträcker sig till juni 2014. Utbildningen innehåller arton kvällssammankomster, 7 stycken under höstterminen 2013 och 11 stycken under vårterminen 2014. För de som blir redo för att ta sitt mediumcertifikat kommer det att göras under en helg i juni . Bedömningen inför certifieringen görs av mig och ett annat medium tillsammans.

 

Utbildningsdagar

Kvällssammankomsterna kommer att vara på onsdagar varannan vecka.

Datum  2013: 18/9, 2/10, 16/10, 30/10,13/11, 27/11, 11/12

Datum  2014: 8/1, 22/1, 5/2, 19/2, 5/3, 19/3, 2/4, 15/4, 29/4, 14/5, 27/5

Helg för de som får möjlighet att prova för sitt mediumcertifikat:  7-8 juni, 2014

 

Tider

Kvällstillfällena är kl 18.30 – 21.30

Helgen är kl 10.00 – 17.30 bägge dagarna

 

Kurslokal

Seven Stars Center, Strålgatan 2, Lilla Essingen, Stockholm

 

Utbildningskostnad

Utbildningskostnaden är 6 300 kr inkl 500 kr i anmälningsavgift. Anmälningsavgiften betalas inte separat utan ingår i den totala utbildningskostnaden. Du betalar utbildningen månadsvis under tolv månader, 525 kr/månad. Du faktureras med första inbetalningen den 27 augusti 2013 och den sista 28 juli 2014. I utbildningskostnaden ingår alla kvällssammankomster, kurskompendium och fika vid alla utbildningstillfällen. Du som har ett Stjärnpaket kan betala med 1 kurs-kupong och 360 kr/månad.

Helgen för certifiering betalas separat av de som får möjlighet att prova för sitt mediumcertifikat. Kostnaden för certifieringshelgen är 600 kr/person.

Anmälan

Anmälan görs via kursanmälans-formuläret eller per telefon 073-656 50 52. OBS! Anmälan är bindande. För mer information om anmälan och villkor vid eventuellt återbud se under Villkor och rubriken Kurser.

 

Frågor

Har du frågor eller om du tycker något är oklart rörande utbildningen så är du välkommen att kontakta mig via mail eller per telefon , 073-656 50 52.