Steg 1/2 utbildning, 2021-2022 – Intuition, Mediumskap, Guider, Personlig utveckling


Läsåret HT2021-VT2022 är Steg 1 och 2 utbildningarna ihopslagna vad gäller utveckla sin intuition, medialitet, kontakt med guider och personlig utveckling. Healingen ifrån Steg 1 utgår.

Steg 1/2 utbildningen är öppen att anmäla sig till för både dig som har Steg 1 eller motsvarande kunskaper från annan utbildare och för dig som har Stjärnkursen eller någon enstaka kurs i intuition och medialitet. Övningarna kommer att anpassas efter respektive elevs kunskapsnivå.

Har du frågor om utbildningen är du välkommen kontakta mig via mail, elisabeth.edborg@sevenstars.nu eller telefon 073-656 50 52.

Utbildningen kommer att fokusera på övningar som tar dig framåt i din utveckling av din intuition och medialitet oavsett vilken nivå du ligger på när utbildningen startar. Den kommer ge dig stabilitet och säkerhet i ditt arbete som medium. Vi kommer arbeta med att tolka symboler, bilder, ord, färger och känslor som andevärlden kommunicerar med (Clairvoyance, Clairaudience, Clairsentience). Genom intuitionsövningar och kontakt med andra sidan får du hjälp att bygga upp ditt s k ”symbolbibliotek” så att du snabbare förstår vad andevärlden (nära och kära, guider) vill förmedla.

Du kommer få öva på intuitions-övningar, privata sittningar (kontakt med personer som gått bort) och storsseanser, lite beroende på din egna kunskapsnivå. Du kommer att få träna på de övriga kursdeltagarna men jag kommer även att bjuda in andra personer så att du får möjlighet att öva på personer som du inte känner så väl, detta gäller fram för allt dig som har gått Steg 1 eller har motsvarande kunskapsnivå. För dig som är lite mer nybörjare blir det övningar i första hand ihop med dina kurskamrater. (Momentet med att bjuda in gäster kan utebli om restriktioner pga pandemin (Corona/Covid-19) kvarstår under utbildningstiden.) Utbildningen innehåller även teori och praktik i att bemöta kunder. En eller några av kurskvällarna kommer att ske via Zoom för att träna på att arbeta på distans.

En del av utbildningen är Personlig Utveckling. Meditationer kommer att användas för att höja din medvetenhet om dig själv och hur du kan utvecklas till den du vill och ska vara.

Utbildningen följer internationella riktlinjer för Mediumskap.

Kursinnehåll

 • Öppna och stänga våra chakran
 • Tolka och läsa symboler, färger och bilder
 • Tarotkortsläggningar
 • Psykometri
 • Personlig utveckling
 • Kommunicera med andevärlden, nära o kära, guider
 • Göra Mediala vägledningar/Mediala privata sittningar på distans (via Zoom)
 • Öva på att ta emot klienter för privata konsultationer  (sittningar)
 • Öva på att hålla mediala demonstrationer (storseanser)
 • Meditationer
 • Bemöta kunder – vad du behöver tänka på

Förkunskaper

Steg 1/2 utbildningen är öppen att anmäla sig till för både dig som har Steg 1 eller motsvarande kunskaper från annan utbildare och för dig som har Stjärnkursen eller någon enstaka kurs i intuition och medialitet. Övningarna kommer att anpassas efter respektive elevs kunskapsnivå. Du kan också ha med dig förmågorna från barnsben och nu vilja utveckla det vidare. Är du osäker på om du besitter de förkunskaper som nämns här, kontakta mig gärna så kan vi tillsammans diskutera fram till vad som är lämpligast för dig.

Antalet deltagare
Deltagarantalet är maximerat till 8 st pga rådande pandemi och dess restriktioner. Om restriktionerna ändras kan maxantalet komma att ändras. I normala fall är max antalet 12 st elever.

Mål med steg 1/2 utbildningen
Beroende på dina förkunskaper så finns det olika mål med denna utbildning.

För dig som har gått Steg 1 eller motsvarande tidigare så har den här utbildningen målet att du ska kunna bygga upp mer kunskap och erfarenhet runt din intuition och ditt mediumskap och öka på ditt ”symbolbibliotek” så att du lättare kan kommunicera med andevärlden (nära och kära samt guider). Att du under utbildningen ska bli bli redo att prova för att ta ditt Träningskort som medium, inget krav men en möjlighet fr dig. Kriterier för Träningskort som medium hittar du här. Ett ytterligare mål är att du ska förstå och veta lite mer om Guider och hur du kommunicerar med dem.

För dig som är lite mer nybörjare så är målet att förstå och utveckla dina förmågor i intuition, medialitet, kommunicera med Guider och personlig utveckling. Uppnår du kunskaper under läsåret som motsvarar det som behövs för att ta ett Träningskort som medium är du välkommen att prova för det. Det är dock inget krav.

För dig som har målet att så småningom ta ett mediumcertifikat så är utbildningen tänkt som ett led i din utveckling dit. Det mest vanliga är att även en Steg 2 och 3 utbildning behövs inför en certifiering som medium. Det är inget krav att gå alla stegen (Steg 1/2-3) utan det går att ta ett steg i taget.

Utbildningen passar även dig som enbart vill fortsätta utveckla din intuition och medialitet samt är nyfiken på kontakt med guider och vill utforska detta. Även om du inte vill ha några specifika mål mer än att lära dig mer om mediumskap.

Utbildningens längd och datum
Utbildningen startar i augusti 2021 och sträcker sig till juni 2022. Utbildningen innehåller tre helger. En helg i augusti 2021, en helg i januari och en i juni 2022. Dessutom ingår sexton kvällssammankomster, åtta stycken under höstterminen 2021 och åtta stycken under vårterminen 2022.

Första helgtillfället är tänkt för att samla gruppen för att lära känna varandra samt att alla får en flygande start på utbildningen. Helgen i januari är till för att samla ihop gruppen efter julledigheten och få en bra start på den andra terminen av utbildningen. Den tredje helgen ligger som avslutning på utbildningen med möjlighet för att prova för ett träningskort som medium för dig som vill och har uppnått kriterierna för det.

Utbildningsdagar

Datum
Helger 2021: Den 28-29/8 (OBS! Ändrat datum från den 18-19/9)
Helger 2022: Den 22-23/1 och den 11-12/6
Kurskvällar 2021: 31/8, 14/9, 28/9, 12/10, 26/10, 9/11, 23/11, 7/12
Kurskvällar 2022: 1/2, 15/2, 15/3, 29/3, 12/4, 26/4, 24/5, 7/6

Tider
Helger: kl 10.00 – 17.30
Kurskvällarna: Kl 18.15 – 21.15

Kurslokal
Höstterminen: Seven Stars Center, Strålgatan 2, Lilla Essingen, Stockholm
Vårterminen: Helhjärtat Center, Rödabergsgatan 3, Vasastan, Stockholm

En eller några av kurskvällarna kommer att ske via Zoom för att träna på att arbeta på distans.

Om Corona/Covid-19 situationen kvarstår hösten 2021-våren 2022 kan utbildningen även komma att hållas delvis eller helt via Zoom.

Utbildningskostnad
Du betalar utbildningen månadsvis den 27:e i varje månad under tolv månader. Månadskostnaden är 1 350 kr/månad. Du faktureras med första inbetalningen den 27 augusti 2021 och den sista 27 juli 2022.

Totalt blir utbildningskostnaden 16 200 kr inkl 1000 kr i anmälningsavgift. Anmälningsavgiften betalas inte separat utan ingår i den totala utbildningskostnaden.

I utbildningskostnaden ingår tre helger och sexton kvällssammankomster, kurskompendium och fika vid alla utbildningstillfällen. Lunch vid helgtillfällena står du själv för.

Anmälan
Anmäler dig till utbildningen gör du enklast via Boka Direkt, klicka på knappen och du kommer direkt in till bokningssystemet. Se nedan för de villkor som gäller för utbildningen.

BokaTid_Gron_MorkBakgrund_90px

Du kan också ringa till mig, 073-656 50 52.

Villkor vid återbud och avhopp från utbildningen, ångerrätten
Jag uppmanar dig att läsa villkoren som gäller vid återbud och avhopp från utbildningen innan du anmäler dig. Vid anmälan i BokaDirekt får du kryssa i en ruta där du godkänner villkoren annars kan inte bokningen göras. Du kommer även att få skriva på ett papper vid utbildningens start att du godkänner dessa villkor. Du hittar villkoren för detta samt information om ångerrätten här.

Frågor
Har du frågor eller om du tycker något är oklart rörande utbildningen så är du välkommen att kontakta mig via mail eller per telefon, 073-656 50 52.