Steg 2 utbildning, 2015-2016

 

 Mediumskap, intuition, kommunicera med guider och personlig utveckling

 

Hösten 2015 startar jag åter en 1-årig utbildning för dig som vill fortsätta utveckla ditt Mediumskap med målet att ta ditt mediumcertifikat samt vill öva på att få närmare kontakt med guider, dina och andras. Utbildningen passar även dig som har gått Steg 1 utbildningen eller har motsvarande kunskaper och vill fortsätta öva upp din intuition och medialitet utan att sikta på mediumcertifikat. Se även under rubriken ”Mål med steg 2 utbildningen”. Utbildningen startar i september 2015 och avslutas i juni 2016.

Utbildningen kommer att fokusera på övningar som tar dig framåt i din utveckling av din intuition och medialitet. Den kommer ge dig stabilitet och säkerhet i ditt arbete som medium. Vi går djupare in i att tolka  symboler, bilder, ord,  färger och känslor som andevärlden kommunicerar med (Clairvoyance, Clairaudience, Clairsentience). Genom intuitionsövningar och kontakt med andra sidan får du hjälp att bygga upp ditt s k ”symbolbibliotek” så att du snabbare förstår vad andevärlden (nära och kära) vill förmedla. Du kommer även att få  lära dig kommunicera med andra energier/själar t ex guider/vägledare under din utbildning.

Du kommer få öva på privata sittningar och mediala demonstrationer( storsseanser). Du kommer att få träna på de övriga kursdeltagarna men jag kommer även att bjuda in andra personer till så att du får möjlighet att öva på personer som du inte känner så väl. Jag kommer också anordna träningsseanser vid något eller några tillfällen under utbildningen (gäller de som vill träna inför mediumcertifiering).

Utbildningen innehåller teori och praktik i att bemöta kunder, hålla meditationer och även små egna cirkelkurser (öva på de andra kursdeltagarna). Dessa övningar är fram för allt för de som önskar gå vidare mot ett mediumcertifikat. Vill du inte ta detta steg är du med som elev för de som håller meditationer och provar på att hålla egna intuitionsövningar.

En del av utbildningen är Personlig Utveckling. Det avsnittet baseras på metoden Resan av Brandon Bays och boken Hela ditt inre av Lise Bourbeau. Även Meditationer kommer att användas för att höja din medvetenhet om dig själv och hur du kan utvecklas till den du vill och ska vara.

Utbildningen följer internationella riktlinjer för Mediumskap.

 

Kursinnehåll

 • Öppna och stänga våra chakran (energipunkter i kroppen)
 • Tolka och läsa symboler, färger och bilder
 • Tarotkortsläggningar
 • Personlig utveckling
 • Kommunicera med andevärlden, nära o kära, guider
 • Öva på att ta emot klienter för privata konsultationer  (sittningar)
 • Öva på att hålla mediala demonstrationer (storseanser)
 • Träningsseanser
 • Husrensning
 • Meditationer
 • Hålla egna intuitionsövningar
 • Bemöta kunder – vad du behöver tänka på
 • Tips inför att arbeta som medium

 

Förkunskaper

Du som vill gå denna utbildning ska ha gått min Steg 1 utbildning eller ha kommit en bit på väg på din mediumutveckling och vilja utveckla den vidare. Du ska ha träningskort som medium eller motsvarande kunskap. Se kraven för träningskort. Du kan ha med dig förmågorna från barnsben och nu vilja utveckla det vidare eller så har du gått ett antal intuition-/mediumkurser innan. Är du osäker på om du besitter de förkunskaper som nämns här, kontakta mig gärna så kan vi tillsammans diskutera fram till vad som är lämpligast för dig.

 

Antalet deltagare

Deltagarantalet är maximerat till 12 st.

 

Mål med steg 2 utbildningen

Den här utbildningen har flera mål. Ett av dom är att du ska kunna bygga upp mer kunskap och erfarenhet runt din intuition och ditt mediumskap så att du blir redo att försöka ta ditt mediumcertifikat (för dom som önskar detta och enligt mig är redo för det enligt de kriterier för mediumcertifikat som gäller). Kriterierna för att kunna prova för Mediumcertifikat. Kriterierna måste vara uppfyllda och det är inte garanterat att du får ditt mediumcertifikat efter utbildningen utan det bestäms av hur väl du uppfyller kraven för ett certifikat. Steg 2 utbildningen är möjlig att gå flera gånger för att uppnå kriterierna för Mediumcertifiering. Det går även bra att kombinera utbildningen med helgkursen ”Utveckla din intuition och medialitet” vid senare tillfälle för att då prova för sitt mediumcertifikat.

Ett annat mål är att du ska ha fått bättre kontakt med dina guider och även kunna förmedla information från andras guider.

Utbildningen passar även dig som enbart vill fortsätta utveckla din intuition och medialitet samt är nyfiken på kontakt med guider och vill utforska detta. Även om du inte vill ha några specifika mål mer än att lära dig mer.

 

Utbildningens längd och datum

Utbildningen startar i september 2015 och sträcker sig till juni 2016. Utbildningen innehåller tre helger, en i september 2015, en i januari och en i juni 2016. Dessutom ingår sexton kvällssammankomster, åtta stycken under höstterminen 2015 och åtta stycken under vårterminen 2016.

Under vårterminen 2016 kommer du även att behöva öva hemma mellan utbildningsträffarna. Detta för att samla på dig referenser inför prövningen för Certifikat som medium. Gäller de som jag säger är mogna för att pröva för sitt certifikat och uppfyller kriterierna för det. Se kriterierna för Mediumcertifikat

Första helgtillfället är tänkt för att samla gruppen för att lära känna varandra samt att alla får en flygande start på utbildningen. Helgen i januari är till för att samla ihop gruppen efter julledigheten och få en bra start på den andra terminen av utbildningen. Den tredje helgen ligger som avslutning på utbildningen och certifieringsprov för de elever som  uppnått kriterierna för att prova för sitt mediumcertifikat.

 

Utbildningsdagar

Helger: Den 5-6/9, 2015,  den 30-31/1 och den 18-19/6, 2016

Kvällssammankomsterna kommer att vara på torsdagar varannan vecka, udda veckor. Vissa undantag finns, se vid respektive datum.

Datum  2015: 8/9 (tisd), 22/9 (tisd), 8/10, 22/10, 5/11, 19/11, 3/12, 17/12

Datum  2016: 11/2, 25/2, 10/3, 7/4, 21/4, 19/5, 2/6, 16/6

 

Tider

Helgtillfällena är kl 10.00 – 17.30 bägge dagarna

Kvällstillfällena är kl 18.30 -21.30

 

Kurslokal

Seven Stars Center, Strålgatan 2, Lilla Essingen, Stockholm

 

Utbildningskostnad

Utbildningskostnaden är 10 500 kr inkl 1000 kr i anmälningsavgift. Anmälningsavgiften betalas inte separat utan ingår i den totala utbildningskostnaden. Du betalar utbildningen månadsvis den 27 i varje månad under tolv månader. Månadskostnaden är 875 kr/månad. Du faktureras med första inbetalningen den 27 augusti 2015 och den sista 27 juli 2016.

I utbildningskostnaden ingår tre helger och sexton kvällssammankomster, kurskompendium och fika vid alla utbildningstillfällen.

Du som har ett Stjärnpaket kan betala med 1 kurs-kupong och 710 kr/månad. Ange vid anmälan att du vill delbetala med en Stjärnpaketkupong. Kupongen lämnas vid första helgtillfället.

 

Anmälan

Anmäler dig till utbildningen gör du enklast via Boka Direkt, klicka på knappen och du kommer direkt in till bokningssystemet. Anmälan är bindande. Se villkor nedan vid återbud eller avhopp av påbörjad utbildning.


BokaTid_Gron_MorkBakgrund_90px

Du kan också ringa till mig, 073-656 50 52.

 

Villkor vid återbud och avhopp från utbildningen

Jag uppmanar dig att läsa villkoren som gäller vid återbud och avhopp från utbildningen innan du anmäler dig. Du kommer att få skriva på ett papper vid utbildningens start att du godkänner dessa villkor. Du hittar villkoren här.

 

Frågor

Har du frågor eller om du tycker något är oklart rörande utbildningen så är du välkommen att kontakta mig via mail eller per telefon , 073-656 50 52.