Samarbeten

 

Öppna Spiritualister

 

Öppna Spiritualister bildades av Ingvar Edborg (min farbror) och ett antal andra entusiaster som ville sprida en modern och öppen syn på spiritualismen. De ville leda spiritualismen in i tvåtusen talet. De vill sprida kännedom om spiritualismens filosofi som en helande livsåskådning. Jag har varit engagerad i föreningen sedan den bildades 2007.

Under hösten 2013 gick Ingvar Edborg bort och ett nytt ledarskap skapades inom föreningen. Från hösten 2013 till våren 2017 var jag ordförande i föreningen.

För tillfället hjälper jag till med utskick av Nyhetsbrev och uppdatering av hemsidan men sitter inte kvar i styrelsen.

Jag håller även transseanser och föredrag i Öppna Spiritualisters regi.

Öppna Spiritualister har följande verksamhet:

  •  Storseanser/Transseanser
  • Träningsseanser med medium som är under utbildning till att bli certifierade medium.
  • Energiarbetsträffar och kurser
  • Föredrag
  • Kurser med andlig inriktning

Du hittar mer information om Öppna Spiritualister på föreningens hemsida.