Cirkelkvällar i intuition och medialitet

 

Villkor vid återbud och avhopp från cirkelkvällarna i intuition och medialitet

  1. Vid återbud fram till 3 veckor innan cirkelkvällarna startar blir du ej betalningsskyldig för kurskostnaden förutom anmälningsavgiften som ska betalas.
  2. Vid återbud senare än 3 veckor innan cirkelkvällarna startar blir du skyldig att betala halva kurskostnaden samt anmälningsavgiften.
  3. Vid återbud senare än 2 veckor innan utbildningen startar blir du betalningsskyldig för hela kurskostnaden.
  4. Vid avhopp från cirkelkvällarna gäller att ingen återbetalning görs av kurskostnaden. Hela kurskostnaden ska betalas oavsett om överenskommelse om delbetalning har skett och alla delbetalningar ännu inte är gjorda vid avhoppet.
  5. Vid återbud pga sjukdom fram till 3 veckor innan kursstarten gäller punkt 1.
  6. Vid återbud pga sjukdom senare än 3 veckor innan kursstarten blir du ej betalningsskyldig för kurskostnaden förutom anmälningsavgiften förutsatt att läkarintyg kan uppvisas som intygar att du ej kan gå kursen pga sjukdom. Kan du ej uppvisa läkarintyg som styrker att du ej kan gå utbildningen pga sjukdom gäller punkt 2 och 3 ovan.
  7. Vid avhopp från pågående cirkelträffar pga sjukdom återbetalas återstående kurskostnad (förutom anmälningsavgiften) förutsatt att läkarintyg kan uppvisas som intygar att du ej kan gå kursen pga sjukdom. Kan du ej uppvisa läkarintyg som styrker att du ej kan gå kursen gäller punkt 4 ovan.

 

Ångerrätten

Du har rätt att frånträda detta avtal (anmälan till cirkelträffarna) utan att ange något skäl inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dag då avtalet ingicks (anmälan till cirkelträffarna).

Läs mer om ångerrätten här